KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

TSİ GRUP BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TİC A.Ş (bundan sonra “Mindfulness Academy” olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, Mindfulness Academy’nin koruması altındadır.

Mindfulness Academy, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Mindfulness Academy tarafından aşağıda belirtilen durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Mindfulness Academy tarafından şlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Bu veriler eğitim ya da etkinliklerimize katılma, bilgi bültenlerimize abone olma, “MOLA”mobil uygulamasına kayıt/abone olma yahut eğitimlerimize katılmak üzere katılım formu doldurma şeklinde Mindfulness Academy ile paylaşılmış olabilir.

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

 • İsim, soyad
 • e-mail dares
 • cep telefonu numarası
 • bazı durumlarda özgeçmiş bilgileri

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi;
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Mindfulness Academy, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

 • Mindfulness Academy iştiraklerine,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz eğitim ya da etkinliklerimize katılma, bilgi bültenlerimize abone olma, “MOLA”mobil uygulamasına kayıt/abone olma yahut eğitimlerimize katılmak üzere katılım formu doldurma şeklinde, yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince; Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

VI. DEĞİŞİKLİK HAKLARI

Mindfulness Academy, gelişen şartlar dahilinde herhangi bir zamanda gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Buna hizmet bedeli eklenmesi vb. değişiklikler de dahildir. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez internet sitesinde yayınlanacak, ayrıca Katılımcının kayıt esnasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda en etkin yöntemlerle bildirimler yapılacaktır. Bu bildirimlerin gereği gibi yapılabilmesi için Katılımcının Mindfulness Academy’e sunduğu iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, aksi bir durumda Mindfulness Academy sorumluluk kabul etmeyecektir. Katılımcı, kişisel bilgilerini sağlamak ve Mindfulness Academy etkinliklerine katılmak suretiyle, olası değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.

VII: MINDFULACADEMY SİTE KULLANIM VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

www.mindfulacademy.co sitesini ziyaret ettiğinizde, ziyaretinize ait genel nitelikteki bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Bu bilgiler ziyaretinizin saati ve süresi, ilgilenilen sayfalar ve daha önce ziyaret edilen site bilgisini içerebilir. Bu bilgiler istatiksel amaçlı olarak platformumuzu geliştirecek fikirler üretebilmek ve sizlere hedefli tanıtımlar gerçekleştirmek üzere kullanılabilir. Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olarak hizmet vermektedir.

Sitemizin iletişim formu aracılığıyla bırakmış olduğunuz ve kişisel veri kapsamına giren iletişim bilgileriniz, bu metnin genelinde anlatılan hükümlerde korunur ve işlenir.

Kredi kartınıza ait bilgiler sistemimiz üzerinde kayıt altında tutulmamaktadır.

Mindfulness Academy, etkinlik ya da uygulama tanıtımı ya da bilet alım işlemleri için başka internet sitelerine link verebilir.

Mindfulness Academy, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

VIII. ONAYLAMA

Katılımcılar ve site ziyaretçileri; eğitim ya da etkinliklerimize katılma, bilgi bültenlerimize abone olma, “MOLA”mobil uygulamasına kayıt/abone olma yahut eğitimlerimize katılmak üzere katılım formu doldurma şeklinde, yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla kişisel bilgilerini paylaştıklarında işbu gizlilik hükümlerini kabul etmiş sayılır.

IX. İLETİŞİM

Katılımcıların giriş, iptal, düzeltme ve itiraz hakkı

Mindfulness Academy, Katılımcılara yürürlükteki yasamaya uygun olarak giriş, bilgilendirme, düzeltme, iptal ve itiraz hakları vermektedir. Bu nedenle, 15/1999 numaralı Kişisel Verileri Koruma Kanun’da belirtildiği üzere, Katılımcı info@mindfulacademy.co adresini kullanarak Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte yazılı bir başvuru yaparak bu haklarından faydalanabilir: Mindfulness Academy, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel Gizlilik Politikası’nın https://mindfulacademy.co/kullanim-kosullari-ve-gizlilik/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.