DDT, kendisi de sınırda kişilik bozukluğuna sahip olan Marsha Linehan tarafından 1993 yılında geliştirilmiştir. Kabul ve değişim arasında denge kurmaya dayanan terapi ekolü üçüncü dalga psikoterapi yaklaşımları arasında yer almaktadır. Sınırda kişilik bozukluğu tedavisi için ortaya çıkmış, birçok psikopatolojinin sağaltımında kullanılmakta olmasının yanında herhangi bir tanı almamış danışanlarla ve günlük hayatta da kullanılabilecek uygulanabilir ve pratik birçok beceriyi içermektedir. DDT Beceri Eğitiminde kişisel ve profesyonel uygulamalarınızda zor danışanlar için Mindfulness (Fark’andalık), Duygu Düzenleme, Kişilerarası Etkililik ve Stres Toleransını içeren dört DDT Beceri modülü hakkında derinlemesine bilgi edineceksiniz.

Eğitimin Hedefleri

Diyalektik Davranış Terapisi Uygulayıcı Eğitimi ile;

Danışanlarınıza farkındalık, kişilerarası etkililik, duygu düzenleme ve stres toleransını içeren dört DDT Beceri modülünü nasıl öğreteceğinizi öğrenin.

Klinik uygulamalarınızda bir DDT becerileri eğitim programını nasıl yöneteceğiniz konusunda temel bilgiler edinin.

DDT Becerileri grubunun ve yardımcı liderin farklı klinik rollerini öğrenin.

Meslektaşlarınızla iş birliği yapın ve zor danışanlarınızla DDT Becerilerini uygulamanın benzersiz zorluklarına nasıl yaklaşılacağı konusunda geri bildirim alın.

Program eğitmeni Prof. Dr. Bilge Uzun kimdir?

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Doktora programının ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun’un başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır. Londra’da bulunan Roehampton Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde bölüm başkanlığını yürütmüştür. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Prof. Dr. olarak ile görevine devam etmektedir. 

Prof. Dr. Uzun’un akademik çalışmaları son yıllarda, popüler yaklaşımlardan bir olan Mindful Okul ve Çocuklarla Mindfulness (Fark’andalık) alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ ünvanını almıştır. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı işbirliğinde, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul müfredatını geliştirmiştir. 

Prof. Dr. Uzun’un, Mindful Okul Uygulamaları alanında yürüttüğü tez ve bilimsel araştırma bulguları ile ülkemizi uluslararası platformlara taşıyan eğitimcinin, ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Bu doğrultuda Mindful Okul Enstitüsünü çatısı altında Çocuk ve ergenlerde Mindfulness: Eğitim, uygulama ve araştırma merkezini kurmuştur. 

Mesleki kimliğini bir Psikolojik Danışman olarak aktaran Prof. Dr. Uzun, uzun soluklu psikoterapi eğitimleri tamamlamıştır. “Bir ben vardı bende benden içeri” başlıklı, mindfulness uygulamalarının psikodramada kullanımına ilişkin tamamladığı tezi ile Uluslararası Grup Psikoterapileri (FEPTO) üyesi Abdül Kadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde tamamlayarak Uluslararası Psikodramatist ünvanı almıştır. Erasmus K1 Staff Mobility kapsamında Birleşik Krallık tarafından sağlanan program çerçevesinde Grief Recovery Specialist (Yas Danışmanı) ünvanı almıştır. Psikoterapi alanında geleneksel yaklaşımlardan Transaksiyonel Analiz eğitimleri ileri düzeyde devam ederken Adler Bireysel Psikoloji ekolünü dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulmuş olan Uluslararası Adleryan Psikoterapi Topluluğunun eğitimci adayıdır. Çağdaş yaklaşımlarda İntegratif Psikoterapi alanında uzun soluklu eğitimleri devam ederken, üçüncü dalga terapilerine de ilgisi artmış ve Mindfulness

Temelli Terapilere yönelmiştir. Diyalektik Davranış Terapisi’ni geliştiren Marsha Linehan’dan tamamladığı eğitimleri ileri düzeyde devam etmektedir.

Son yıllarda çalışmalarını kitap ve kitap bölümlerine aktaran Uzun’un mindfulness uygulamalarını temel alan ‘En Uzun Yollar Tek Adımla Başlar’ başlıklı kişisel gelişim kitabı bulunmaktadır.

Detaylı öz geçmişe www.bilgeuzun.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Programa Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı alanında çalışanlar, Psikologlar, Psikiyatristler, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları, Nöroloji Uzmanları, ilgili bölümlerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim uygulama şekli

DDT Beceri Eğitimi alanda çalışanların danışanları ile bireysel veya grupla uygulayabilecekleri bilgileri içerir. Katılımcıları bu becerileri teorik olarak öğrenecek ve eğitim süresince grup psikoterapi becerileri olarak kendileri uygulayacaklardır. Bu doğrultuda eğitim programı öncelikle öz farkındalık, ardından uygulayıcı eğitimi olarak planlanmıştır. Bu nedenle 4 modülden oluşan DDT Beceri Eğitimi 6 hafta olarak tasarlanmıştır. Son hafta öğrenilen teorik ve pratik bilgilerin bireysel uygulanmasına ayrılmıştır.

Eğitim Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Diyalektik Davranış Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Ders Modülleri

1.Hafta / DDT Becerilerine Giriş (2,5 saat)

1 Temmuz 2021 – Perşembe 19.30 – 22.00

DDT Beceri Eğitimi Giriş

DDT tarihçesi ve kuruluşu

DDT Becerileri Nelerdir

DDT Beceri eğitiminin hedefleri, işlevleri

Bireyle ve Grupla çalışırken DDT Becerileri

2.Hafta / 1. Modül – Mindfulness (6 saat)

4 Temmuz 2021 – Pazar 10.00 – 17.00

10.00 – 14.00 Prof. Dr. Bilge Uzun

DDT’de Mindfulness uygulamalarının rolü 

Bilge Zihin

Ne / Nasıl Becerileri

15.00 – 18.00 Erhan Ali Yılmaz

Bireyle ve Grupla çalışırken Mindfulness Uygulamaları

3.Hafta / 2. Modül – Duygu Düzenleme (6 saat)

11 Temmuz 2021 – Pazar 10.00 – 17.00

10.00 – 13.00 

Duyguları Tanımak

Duyguları düzenlemek ve duygusal tepkilerin yoğunluğunu değiştirme veya azaltma becerisi geliştirmek

Duyguların işlevi

Duyguların Modeli

Duyguları Gözlemleme, Tanımlama, İsimlendirme

14.00 – 17.00

Duygusal Tepkileri Tanımak 

Duygusal tepkileri değiştirmek için becerileri güçlendirme

Gerçeği Kontrol etme

Karşıt Eylem Geliştirme

Problem Çözme Becerisi

Olumlama Yapma

Yoğun duygulara karşı savunmasızlığı ele almak

Bireyle ve Grupla çalışırken Mindfulness Uygulamaları

4.Hafta / 3. Modül – Kişilerarası Etkililik (2+4 saat)

13 Temmuz 2021 – Salı 19.00 – 21.30

Kişilerarası etkililikte öncelikler

Taleplerde bulunurken etkili bir şekilde iletişim kurmak 

Olumlu bir ilişkiyi artırmak ve öz saygıyı korumak

14 Temmuz 2021 – Çarşamba 18.30 – 22.30

Kişilerarası İlişkiler için beceriler 

Bireyle ve Grupla çalışırken Kişilerarası İlişkiler Beceri Uygulamaları

5.Hafta / 4. Modül – Stres Toleransı  (4 saat)

27 Temmuz 2021 – Salı 19.00 – 23.00

Zor bir durumu olması gerekenden daha kötü hale getirmemeyi öğrenmek.

Kısa vadeli stress durumları için Krizden Kurtulma Becerilerini ve 

Uzun vadeli sorunlar için Gerçekliği Kabul Etme becerileri.

O anki duyguların farkındalığı (Mindfulness)

İsteklilik ve isteksizlik

Gerçeğin Kabulu 

6.Hafta / Bireysel Uygulamalar (2+2 saat)

31 Temmuz 2021 – Cumartesi 10.00 – 14.00

Genel değerlendirme 

Mindfulness, Duygu Düzenleme, Kişilerarası Etkililik, Stress Toleransı

DDT Becerilerinin kültürümüze uygunluğu

DDT Becerilerinin Farklı Durumlarda Kullanımı 

Söz Sizde

Sıra Sizde

Kapanış

PROGRAM ÜCRETİ

– Eğitim ücreti: 3500 TL + KDV

– Şubat sonuna kadar erken kayıt indirimli ücret: %20 indirimle 2.800 TL + KDV

– Mindfulness Academy eğitmenleri ya da Studio Canlı eğitmenlerine: %30 indirimle 2.500 TL + KDV

– Bahçeşehir Üniversitesi mezun/öğretim görevlisi/doktora öğrencisi vb. mensuplarına: %30 indirimle 2.500 TL + KDV

Sorularınız ve Kayıt için 05326557778 no’lu telefondan ya da info@mindfulacademy.co’dan bizlere ulaşabilirsiniz.